preskoči na sadržaj

Osnovna škola Zemunik

Login
e-Dnevnik

Dokumenti

Popis udžbenika

Vremenik

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

 
 
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2021.

Plan klasifikacijskih oznaka
Obrazloženje fin. plana 2022.-2024.
PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU
Financijski plan za 2022. - 2024.
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata

Školski kurikulum

za 2021./2022.

Godišnji plan i program rada škole

za 2021./2022.

Financijska izvješća za 2020.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. 
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice školskog odbora
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI za 2020.
Obrazloženje financijskog plana 2021. - 2023.
Financijski plan za 2021. godinu s projekcijama 2022. - 2023.
Plan nabave za 2021. godinu
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zemunik

Školski kurikulum

za 2020./2021.

Godišnji plan i program rada škole

za 2020./2021.

Plan nabave za 2020.
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitka
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Financijska izvješća za razdoblje od 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2019./2020.
Upisnik  
Zahtjev za pristup informacijama  
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  
Odluke o imenovanju službenika za informiranje
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i postavljanje upita

Procedura zaprimanja računa, njihove primjene i pravovremenog plačanja

  Katalog informacija
Godišnje izvješće za 2019.
Godišnje izvješće
 Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora

 Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga 
 Dopuna plana nabave za 2019.
 Plan nabave za 2020.
 Financijski plan za 2020.s projekcijama 2021.-2022.
Obrazloženje financijskog plana od 2020. - 2022.    

Financijski izvještaj od 1.siječnja do 30.lipnja 2019.

Pravilnik o radu

ŠKOLSKI KURIKULUM

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2019./2020.

 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zemunik

 

Statut škole

Plan nabave za 2019. - dopuna

 
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu  
 Financijski plan za 2019. s projekcijama 2020. - 2021.  
 Obrazloženje financijskog plana 2019-2021
 Obrazloženje prijedloga prvih izmjena financijskog plana 2018.
 Plan nabave za 2019. godinu
Godišnji plan i program rada 2018./2019.

Školski kurikul 2018./2019.

Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2017.
Godišnje izvješće za 2017. godinu
Godišnje izvješće
 Plan nabave za 2018.  
 Financijski plan 2018. - 2020.  
 Obrazloženje financijskog plana 2018. - 2020.  
Plan nabave za 2018.

Financijska izvješća za 2017. + bilješke

 

 

Godišnji plan i program rada 2017./2018.
Školski kurikul 2017./2018.
Plan nabave za 2017.  
Obrazloženje financijskog plana 2017. - 2019.  
FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2017  
Financijska izvješća za 2016. + bilješke

 ,

 

Financijske tablice  
Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI

 

Godišnji plan i program
Kurikul  
Plan nabave  
Procedure o stvaranju ugovornih obveza  
Katalog informacija  
Statut škole  
Izvedbeni školski plan i program građanskog odgoja i obrazovanja
Financijska izvješća za 2014. godinu
Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2014. godine
Odluka o objavi Pravilnika o radu
Plan nabave za 2015. godinu
Pravilnik o radu
Fiskalna odgovornost za 2014. godinu
Pravilnik o kućnom redu
Etički kodeks

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

 

 

Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu
preskoči na navigaciju